Privacy

Privacyverklaring: Stichting Udense Truckrun

Stichting Udense Truckrun verzorgt jaarlijks een dag waarin mensen met een beperking mee kunnen rijden met een vrachtauto. Om deze dag zo optimaal en zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn wij genoodzaakt om over bepaalde gegevens te beschikken.

Hieronder staat beschreven welke gegevens wij verzamelen, waarom en met welk doel:

MAILADRESSEN:
Doel: Communicatie tussen stichting Udense Truckrun en bijrijders, chauffeurs en vrijwilligers.
Gebruikt door: Bestuur Stichting Udense Truckrun.

TELEFOONNUMMERS:
Doel: Communicatie tussen stichting Udense Truckrun en bijrijders, chauffeurs en vrijwilligers.
Gebruikt door: Bestuur Stichting Udense Truckrun.

MEDICATIEGEGEVENS:
Doel: Er op toezien dat bijrijders met medicatie deze zelfstandig innemen/toedienen of een verpleegkundige in de mogelijkheid stellen dit voor hen te doen.
Gebruikt door: Bestuur Stichting Udense Truckrun en de aanwezige verpleegkundigen.

EPILEPSIE GEGEVENS:
Doel: Op de hoogte zijn van mogelijke epilepsie-aanval tijdens de rit in de vrachtauto.
Gebruikt door: Bestuur Stichting Udense Truckrun en de aanwezige verpleegkundigen.
Algemeen: Bijrijder zorgt er zelf voor dat zijn chauffeur op de hoogte is van deze epilepsie.

DIABETES GEGEVENS:
Doel: Verpleegkundigen de mogelijkheid geven medicatie toe te dienen.
Gebruikt door: Bestuur Stichting Udense Truckrun en de aanwezige verpleegkundigen.

FOTO- EN FILMOPNAMEN:
Doel: Foto van elke bijrijder met zijn chauffeur.
Gebruikt voor: Iedere bijrijder krijgt zijn of haar foto persoonlijk overhandigd.
Publicatie: Foto wordt niet gepubliceerd (op onder andere de website, facebook ed).

Doel: Foto- en filmopnamen over de gehele dag van het evenement.
Gebruikt voor: Aandacht te besteden voor bekendmaking van dit evenement.
Een zorgvuldige selectie wordt gebruikt om een indruk te geven van het evenement.
Publicatie: Website, Facebook en stadskrant.

Stichting Udense Truckrun gaat zorgvuldig om met de gegevens die we van u krijgen voor het organiseren van de jaarlijkse truckrun. Mocht er desondanks toch nog op- of aanmerkingen zijn dan vernemen we die graag van u. U kunt dit melden bij het bestuur van onze stichting.

Dank voor uw medewerking.
Bestuur Stichting Udense Truckrun.